07 December 2015

0109 | Photo | Durchgangslager SemlinResettlement of the Bessarabian Germans. After the Red Army occupied Bessarabia, in the summer of 1940, according to an agreement between the Third Reich and the Soviet Union, the resettlement of the local Germans into the Reich began. Yugoslavia, being friends with Germany, helped out and allowed temporary shelters for the resettlers to be formed on its territory. Pictured, the chairman of the Swabian-German Cultural Union (Kulturbund), Dr Sepp Janko, speaks to his fellow nationals in the Zemun resettlement camp. Set up behind the speaker's desk are the usual Nazi symbols: the Wolfsangel (freedom) and the Man rune (life), with a shovel (labour) between them. Lined up before Janko are his ethnic Germans, men and boys equipped in the style of the Hitler Youth. (Upon their arrival in the Reich, the Bessarabian resettlers would be subjected to political control, employed mainly as hard labourers, and the able-bodied men would be recruited and sent to war. Two years later, Janko and his men would also put on the uniforms of the German army, and set off to a bloody war – against their Yugoslav hosts.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: autumn 1940.
Location: Zemun, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Fortepan, 84033.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Preseljavanje besarabijskih Nemaca. Nakon što je, u leto 1940. godine, Crvena armija okupirala Besarabiju, počelo je, po dogovoru između Trećeg Rajha i Sovjetskog Saveza, i preseljavanje tamošnjih Nemaca u Rajh. Jugoslavija je, kao prijatelj Nemačke, priskočila u pomoć i dozvolila formiranje privremenih prihvatilišta za iseljenike na svojoj teritoriji. Na slici, predsednik Švapsko-nemačkog prosvetnog saveza (Kulturbunda), dr Zep Janko, drži govor svojim sunarodnicima u iseljeničkom logoru kod Zemuna. Iza govorničkog pulta postavljeni su uobičajeni nacistički simboli: volfsangel (sloboda) i runa man (život), a između njih lopata (rad). Ispred Janka su postrojeni njegovi folksdojčeri, muškarci i dečaci opremljeni u stilu Hitlerove omladine. (Po dolasku u Rajh, besarabijske iseljenike će biti podvrgnute političkoj kontroli, zapošljavane uglavnom na težim fizičkim poslovima, a vojno sposobni muškarci regrutovani i slati u rat. Dve godine kasnije, Janko i njegovi momci takođe će obući uniforme nemačke vojske, i poći u krvavi rat – protiv svojih domaćina Jugoslovena.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: jesen 1940.
Mesto: Zemun, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Fortepan, 84033.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.