20 May 2018

0338 | Press | Sturzkampfgeschwader 3Stukas fighting the gangs – The hideouts in Bosnia are fumigated. A photo report by war correspondent Baier of the 690th Propaganda Company, published on 27 April 1943 in the German Air Force magazine "The Eagle" (Der Adler). Baier's pictures show a squadron of the Replacement Group, 3rd Dive Bomber Wing (the future III Group, 151st Ground Attack Wing), fighting the Partisans in Bosnia during the second phase of Operation "White", and the destruction of a Partisan-occupied village. As usual, the German propaganda reporter presented the occupying troops in his report as protectors of the people, and the resistance fighters as oppressors – concluding it with the following words: "Bombs, and again bombs, are the best possible answer to the gangs' atrocities against the local population."

Text: Ivan Ž.

Photographer: Gerhard Baier, 690th Propaganda Company.
Date: February/March 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original text: "Stukas fighting the gangs – The hideouts in Bosnia are fumigated. A few weeks ago, the Armed Forces Report mentioned for the first time the deployment of German, Italian and Croatian troops in cleansing operations against the Communist gangs in southwestern and southern Bosnia. After several weeks of fighting, they managed to smash the main forces of the gangs and inflict them decisive losses. Fighter aircrafts and Stukas were also involved in this success, attacking particularly the inaccessible mountain nests of the gangs and fumigating them. [Picture 1:] Our picture shows a Ju 87 squadron flying over the silent mountain world of Bosnia towards the operational area. [Picture 2:] Before action, the squadron receives, over the radio, accurate information on the target to be attacked. [Picture 3:] The effect of Stuka bombs is terrifying. A mountain village was found hidden deep in the valley, which had served the gangs as a hardly-detectable hideout. [Picture 4:] Once again, a heavy load is attached to the dropping device. Bombs, and again bombs, are the best possible answer to the gangs' atrocities against the local population."

File source: "Der Adler" 9/1943 (p. 98).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Štuke u borbi protiv bandi – Čiste se skrovišta u Bosni. Foto-reportaža ratnog dopisnika Bajera iz 690. propagandne čete, objavljena 27. aprila 1943. godine u nemačkom vazduhoplovnom časopisu "Orao" (Der Adler). Bajerove slike prikazuju jednu eskadrilu dopunske grupe 3. obrušavajuće-bombarderskog puka (buduća III grupa 151. jurišnog puka) u borbi protiv partizana u Bosni za vreme druge faze operacije "Belo", i uništenje jednog od partizana zaposednutog sela. Po običaju, nemački propagandni izveštač je okupatorske trupe u reportaži prikazao kao zaštitnike naroda, a ustanike kao ugnjetače – završivši je sledećim rečima: "Bombe, i opet bombe, najbolji su mogući odgovor na zverstva bandi protiv domaćeg stanovništva."

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Gerhard Bajer, 690. propagandna četa.
Datum: februar/mart 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni tekst: "Štuke u borbi protiv bandi – Čiste se skrovišta u Bosni. Pre nekoliko nedelja, u Izveštaju oružanih snaga prvi put je pomenuto učešće nemačkih, italijanskih i hrvatskih trupa u akcijama čišćenja protiv komunističkih bandi u jugozapadnoj i južnoj Bosni. Posle višenedeljnih borbi one su uspele da razbiju glavne snage bandi i da im nanesu presudne gubitke. Lovački avioni i štuke takođe su imali udela u ovom uspehu, napadajući pre svega nepristupačna planinska gnezda bandi i čisteći ih. [Slika 1:] Naša slika prikazuje jednu eskadrilu Ju 87 u letu preko nemih planinskih predela Bosne ka operativnom području. [Slika 2:] Pred akciju, eskadrila putem radija dobija tačne informacije o cilju koji treba napasti. [Slika 3:] Strašne su posledice štukinih bombi. Ovde je pronađeno jedno duboko u dolini skriveno planinsko selo, koje je služilo bandama kao teško primetno skrovište. [Slika 4:] Ponovo je teški teret prikačen na uređaj za izbacivanje. Bombe, i opet bombe, najbolji su mogući odgovor na zverstva bandi protiv domaćeg stanovništva."

Izvor fajla: "Der Adler" 9/1943 (str. 98).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.