13 September 2015

0058 | Photo | 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen"A girl leads a column of the SS Division "Prinz Eugen" in Bosnia. According to the original caption by the German propaganda photographer, her name was Eugenia (probably made up, to remind of the divisional name) and she escaped the "Soviets" (Partisans) twice. After she was found in the wilderness, wearing a military tunic, the girl was returned to civilisation, reunited with her family, dressed as a city lady and returned to her old workplace in Sarajevo. This is one of about 30 pictures dedicated to this girl – and one of many German propaganda attempts to present its soldiers as protectors of the people and bearers of the so-called New Order.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Hugo Kemps, SS Regiment "Kurt Eggers".
Date: December 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: "Escaped the Soviets twice. Eugenia has joined a team of SS mountain troopers, whom she leads safely through the deep snow to the nearest mountain village."

File source: National Archives, 242-JRP-40-54-57.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Devojka vodi kolonu SS-divizije "Princ Ojgen" u Bosni. Prema originalnom natpisu nemačkog propagandnog fotografa, njeno ime je Evgenija, odnosno Ojgenija (koje je verovatno izmišljeno, ne bi li asociralo na ime divizije), i dva puta je pobegla "Sovjetima" (partizanima). Nakon što je pronađena u divljini, u vojničkoj bluzi, devojka je vraćena u civilizaciju, sjedinjena s porodicom, obučena kao gradska dama i vraćena na njeno staro radno mesto u Sarajevu. Ovo je jedna od tridesetak slika posvećenih ovoj devojci – i jedan od mnogih pokušaja nemačke propagande da prikaže svoje vojnike kao zaštitnike naroda i nosioce tzv. Novog poretka.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Hugo Kemps, SS-puk "Kurt Egers".
Datum: decembar 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Dvaput pobegla Sovjetima. Evgenija se pridružila jednoj grupi brdskih lovaca SS-a, koje bezbedno vodi kroz duboki sneg do najbližeg planinskog sela."

Izvor fajla: National Archives, 242-JRP-40-54-57.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.