28 September 2015

0064 | Photo | UnidentifiedMassacre in Bosanski BrodGerman soldiers posing with an Ustasha (holding a rifle) and a Home Guard (on the far left) next to piled-up corpses of arrestees from the Derventa district. The poor men were arrested (by the Croats) for their alleged ties with the resistance (Chetniks) and were killed during transportation, at the crossing from Bosanski to Slavonski Brod, allegedly for rebelling and fleeing. At least 42 people were murdered (possibly considerably more, figures from different reports mismatch), some on the bridge, some in the river. According to a Partisan report, besides the Croats, the German guards (at the bridge) also participated in the shooting. (On the back of one of the copies of the photo, a German cold-bloodedly wrote: "Chetniks, their deserved fate.")

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 26 August 1941.
Location: Bosanski Brod (district of Derventa), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej istorije Jugoslavije / Znaci, 13856.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Masakr u Bosanskom Brodu. Nemački vojnici poziraju sa jednim ustašom (drži pušku) i domobranom (sasvim levo) pored nabacanih leševa uhapšenika iz Derventskog sreza. Nesrećnici su uhapšeni (od strane Hrvata) zbog navodne povezanosti sa ustanicima (četnicima), a pobijeni su za vreme transporta, na prelazu iz Bosanskog u Slavonski Brod, navodno jer su se bunili i bežali. Ubijeno je najmanje 42 osobe (moguće i znatno više, brojke iz različitih izveštaja se ne slažu), delom na mostu, delom u reci. Prema partizanskom izveštaju, u pucnjavi su, pored Hrvata, učestvovali i nemački stražari (na mostu). (Na poleđini jedne od kopija ove fotografije, jedan Nemac je hladnokrvno napisao: "Četnici, njihova zaslužena sudbina.")

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 26. avgust 1941.
Mesto: Bosanski Brod (srez Derventski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej istorije Jugoslavije / Znaci, 13856.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.