02 October 2017

0270 | Photo | Steirischer HeimatbundSlovenian Germans, so-called Wehrmänner (protectors), posing with the captured Partisan Ernest Koželj Bobek, a member of the III (Veličko's) Company, Savinja Partisan Battalion. Due to his battle wounds and the severe abuse he was subjected to, the prisoner is unable to stand on his feet nor to open his eyes, and he has his broken rifle hanging around his neck, as a sign of defeat. Bobek was responsible for the murder of gendarme Josef Kotnjak and registrar Joseph Weber, and for complicity in the murder of Konrad Goschnigg, chief of the Labour Policy Office of the Styrian Homeland Union in Trbovlje and former leader of the Nazi Illegal Company in Ptuj. He was captured on 8 November 1942 in the village of Brode near Vransko, a day after the fierce fighting at Dobrovlje, in which his battalion was completely shattered and his company destroyed. He died as a result of torture, at the end of the same month.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: November 1942.
Location: Trbovlje (district of Laško), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: "Celjski zbornik" 1971–1972 (p. 54).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Slovenački Nemci, tzv. vermani (zaštitnici), poziraju sa zarobljenim partizanom Ernestom Koželjem Bobekom, pripadnikom III (Veličkove) čete Savinjskog partizanskog bataljona. Zbog ranjavanja i teškog zlostavljanja, zarobljenik nije u stanju da stoji niti da gleda, a oko vrata mu je, u znak poraza, okačena njegova slomljena puška. Bobek je bio odgovoran za ubistvo žandarma Jozefa Kotnjaka i matičara Jozefa Vebera, i za saučesništvo u ubistvu Konrada Gošnika, šefa radnopolitičkog odeljenja Štajerskog domovinskog saveza u Trbovlju i bivšeg vođe nacističke Ilegalne čete u Ptuju. Zarobljen je 8. novembra 1942. godine u selu Brode kod Vranskog, dan nakon žestokih borbi kod Dobrovlja, u kojima je njegov bataljon potpuno razbijen, a četa uništena. Preminuo je od posledica mučenja, krajem istog meseca.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: novembar 1942.
Mesto: Trbovlje (srez Laški), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: "Celjski zbornik" 1971–1972 (str. 54).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.