29 October 2017

0285 | Photo | Jugoslovenska vojska u otadžbiniMilka Baković, a 27-year-old teacher and a member of the Chetnik Ljubić Brigade, posing in a traditional Chetnik outfit. The pretty Ravna Gora girl served in the Yugoslav Army in the Fatherland as a fighter, an administrator, a messenger, secret agent and an educator, in various headquarters, including the High Command. After the war, and a 10-year imprisonment, she emigrated to the United States and published her memoir, entitled "Communists and Nazi-Fascists – They Are the Same". She remained a devoted activist of the Ravna Gora Movement for the rest of her life.

Text: Ivan Ž.

Photographer: Aca Simić.
Date: 1942.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Milka Baković-Radosavljević, "Memoari jedne ravnogorke" (p. 675).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Milka Baković, dvadesetsedmogodišnja učiteljica i pripadnica četničke Ljubićke brigade, pozira u tradicionalnoj četničkoj nošnji. Lepa ravnogorka je u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini služila kao borac, administrator, kurir, obaveštajac i prosvetar, pri različitim štabovima, uključujući i Vrhovnu komandu. Nakon rata, i desetogodišnje robije, emigrirala je u SAD i objavila memoare, pod nazivom "Komunisti i nacifašisti – oni su isti". Do kraja života je ostala revnosna aktivistkinja Ravnogorskog pokreta.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Aca Simić.
Datum: 1942.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Milka Baković-Radosavljević, "Memoari jedne ravnogorke" (str. 675).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.