04 March 2018

0322 | Press | SS-Freiwilligen-Division "Prinz Eugen"Forward into battle against Bolshevism! One of several German reports on the fighting against the Chetniks falsely presented in the wartime press as fighting against the Communists. This photo report by SS war correspondent Kollik, published on 29 July 1943 in the Dutch Nazi newspaper "Black Soldier" (De zwarte soldaat), shows camouflaged and armed to the teeth members of the 2nd Regiment, SS Division "Prinz Eugen", accompanied by tanks of the 2nd Company, 202nd Armoured Battalion, during the action of disarming and capturing the Chetniks in the Stolac–Bileća area (Trebinje Corps), at the very beginning of Operation "Black". It was initially entitled: "Captured in a surprise attack." However, since the monarchist resistance fighters were politically rather uninteresting to the Nazis and their propaganda machine, unlike the Communists against whom they had been fanatically fighting all over Europe for a quarter of a century, the report was published under a new, politically more desirable headline: "Forward into battle against Bolshevism!" 

Text: Ivan Ž.

Photographer: Kollik, SS War Correspondent Battalion.
Date: May 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original text: "Forward into battle against Bolshevism!"

File source: "De zwarte soldaat" 47/3 (p. 4).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Napred u borbu protiv boljševizma! Jedna od nekoliko nemačkih reportaža o borbama protiv četnika lažno predstavljenih u ratnoj štampi kao borbe protiv komunista. Ova foto-reportaža ratnog dopisnika SS-a Kolika, objavljena 29. jula 1943. godine u holandskom nacističkom listu "Crni vojnik" (De zwarte soldaat), prikazuje maskirane i do zuba naoružane pripadnike 2. puka SS-divizije "Princ Ojgen", u pratnji tenkova 2. čete 202. oklopnog bataljona, tokom akcije razoružavanja i zarobljavanja četnika u rejonu Stolac–Bileća (Trebinjski korpus), na samom početku operacije "Crno". Izvorno je nazvana: "U iznenadnom napadu zarobljeni." Međutim, kako ustanici-monarhisti nacistima i njihovoj propagandnoj mašini politički nisu bili previše zanimljivi, za razliku od komunista protiv kojih su se već četvrt veka širom Evrope fanatično borili, reportaža je objavljena pod novim, politički poželjnijim naslovom: "Napred u borbu protiv boljševizma!"

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Kolik, Ratnodopisnički bataljon SS-a.
Datum: maj 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni tekst: "Napred u borbu protiv boljševizma!"

Izvor fajla: "De zwarte soldaat" 47/3 (str. 4).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.