30 March 2018

0326 | Photo | UnidentifiedMembers of an unknown Chetnik movement (probably Pećanac's) in a relaxed conversation with German officers, somewhere in Yugoslavia (probably in Serbia). The Chetnik on the far right wears a rarely seen šajkača cap with tassel on his head. (Note: In the book "The Second World War" [Der zweite Weltkrieg, Gütersloh, 1968], which is the source of this obscure photograph, the Chetniks were misidentified as "Croatian volunteers".)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 1941/1942.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: "Der zweite Weltkrieg" (p. 277).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pripadnici nepoznatog četničkog pokreta (verovatno Pećančevog) u opuštenom razgovoru sa nemačkim oficirima, negde u Jugoslaviji (verovatno u Srbiji). Četnik sasvim desno na glavi nosi retko viđenu šajkaču s kićankom. (Napomena: u knjizi "Drugi svetski rat" [Der zweite Weltkrieg, Gitersloh, 1968], koja je izvor ove slabo poznate fotografije, četnici su pogrešno identifikovani kao "hrvatski dobrovoljci".)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 1941/1942.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: "Der zweite Weltkrieg" (str. 277).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.