30 March 2018

0327 | Photo | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijeWarning  bandit territory – drive in escort only! One of the German road signs that marked the Partisan-controlled areas in occupied countries (photographed on a village road in Slovenia).

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: "Fotografski dokumenti o boju Komunistične partije Slovenije" II, 2 (p. 217).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Upozorenje  banditska teritorija – putovati isključivo u pratnji! Jedan od nemačkih saobraćajnih znakova kojima su označavana područja pod partizanskom kontrolom u okupiranim zemljama (snimljeno na jednom seoskom putu u Sloveniji).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: "Fotografski dokumenti o boju Komunistične partije Slovenije" II, 2 (str. 217).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.