06 January 2019

0412 | Photo | Höherer SS- und Polizeiführer Adriatisches KüstenlandOperation "Bozen". Members of the I Battalion, Police Regiment Bozen, depart from the village of Jelušići, leaving it in flames. On 5 April 1944, in northern Kastavština (Kastav area), the policemen from South Tyrol torched (and looted) the villages of Jelovičani, Jelušići and Turki, for collaborating with the Partisans. They named the operation symbolically, after their hometown, Bozen (Bolzano, the capital of South Tyrol).

Text: Ivan Ž.

Photographer: Urban Rienzner, Police Regiment Bozen.
Date: 5 April 1944.
Location: Jelušići (district of Kastav), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

Sources: Bundesarchiv, Bild 101I-005-0046-06, via Wikimedia Commons; Südtiroler Landesarchiv, ArRIENZ0000062FSP105; Antun Giron, "Izvještaji Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Kastav 1944. godine", Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Historijski arhiv Rijeka, Historijski arhiv Pazin, 1988, vol. XXX, p. 152; "Građa za povijest narodnooslobodilačke borbe u Istri: 'Glas Istre' (1943–1945)", Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 1961–1962, vol. VI–VII, p. 658; "Sjećanje na Lipu – 269 ubijenih (30.4.1944)", Lokalpatrioti Rijeka, 26.07.2011, p. 4; Google Street View.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files; using text without crediting the original author; using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Bocen". Pripadnici I bataljona Policijskog puka Bocen napuštaju selo Jelušiće, ostavljajući ga u plamenu. Dana 5. aprila 1944. godine, zbog saradnje sa partizanima, policajci iz Južnog Tirola su u severnoj Kastavštini spalili (i opljačkali) sela Jelovičane, Jelušiće i Turke. Operaciju su nazvali simbolično, po svom sedištu, Bocenu (glavnom gradu Južnog Tirola).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Urban Rijencner, Policijski puk Bocen.
Datum: 5. april 1944.
Mesto: Jelušići (srez Kastavski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvori: Bundesarchiv, Bild 101I-005-0046-06, via Wikimedia Commons; Südtiroler Landesarchiv, ArRIENZ0000062FSP105; Antun Giron, "Izvještaji Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Kastav 1944. godine", Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Historijski arhiv Rijeka, Historijski arhiv Pazin, 1988, sv. XXX, str. 152; "Građa za povijest narodnooslobodilačke borbe u Istri: 'Glas Istre' (1943–1945)", Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 1961–1962, sv. VI–VII, str. 658; "Sjećanje na Lipu – 269 ubijenih (30.4.1944)", Lokalpatrioti Rijeka, 26.07.2011, str. 4; Google Street View.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova; korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora; korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.