28 February 2017

0205 | Obituary | Johann GruberAn obituary for Johann Gruber, a member of the 738th Regiment, 118th Jäger Division, killed during the fighting against the Partisan I Dalmatian Brigade (of the XXVI Dalmatian Division) on the island of Hvar, on 31 March 1944 (on the last day of the fighting, during the Partisan retreat from the island). The obituary reads: "In the Christian memory of our beloved brother, Corporal Johann Gruber, a farmer in Eugendorf, who, on 31 March 1944 in World War II, far from the homeland, on the island of Hvar (Dalmatia), at the age of 31, died a hero's death for the fatherland. May he rest in peace!" As can be seen in the photo, he was a holder of the Iron Cross 2nd Class.

Text © Ivan Ž.

File source: eBay / bietethoeher.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Osmrtnica za Johana Grubera, pripadnika 738. puka 118. lovačke divizije, poginulog u borbama protiv partizanske I dalmatinske brigade (XXVI dalmatinske divizije) na ostrvu Hvaru, 31. marta 1944. godine (poslednjeg dana borbi, tokom povlačenja partizana sa ostrva). Na osmrtnici piše: "U hrišćanski spomen na našeg voljenog brata, kaplara Johana Grubera, zemljoradnika u Ojgendorfu, koji je 31. marta 1944. u Drugom svetskom ratu daleko od domovine na ostrvu Hvaru (Dalmacija) u 31. godini života umro junačkom smrću za otadžbinu. Nek počiva u miru!" Kao što se vidi na slici, bio je nosilac Gvozdenog krsta II reda.

Tekst © Ivan Ž.

Izvor fajla: eBay / bietethoeher.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.