06 June 2017

0224 | Photo | Srpski dobrovoljački korpusLieutenant Colonel Dimitrije Ljotić (centre), the spiritual leader of the Serbian Volunteer Corps, posing for a photo as commandant of the corps' training centre in Villa del Nevoso (during a battalion commanders' course, a few months before the end of the war). The moustached officer standing next to Ljotić is Captain Vasilije Jeličić, commander of the 2nd Battalion, II Regiment.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: January 1945.
Location: Villa del Nevoso (province of Carnaro), Italy.
Original caption: unknown.

File source: Borivoje M. Karapandžić, "Srpski dobrovoljački korpus u službi naroda i otadžbine" (p. 132).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Potpukovnik Dimitrije Ljotić (sredina), duhovni vođa Srpskog dobrovoljačkog korpusa, pozira za fotografiju kao komandant korpusnog centra za obuku u Ilirskoj Bistrici (za vreme jednog kursa za komandante bataljona, nekoliko meseci pred kraj rata). Brkati oficir koji stoji pored Ljotića je kapetan Vasilije Jeličić, komandant 2. bataljona II puka.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: januar 1945.
Mesto: Ilirska Bistrica (provincija Kvarner), Italija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Borivoje M. Karapandžić, "Srpski dobrovoljački korpus u službi naroda i otadžbine" (str. 132).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.