11 May 2018

0335 | Photo | Narodnooslobodilački pokret JugoslavijeA 17-year-old prisoner, allegedly a Communist, poses to the Germans for a photo in Šabac – saluting them, at their request, with a Communist salute. In September 1941, the German 342nd Infantry Division was sent from France to Serbia, with the task of putting-down the flaming (Chetnik-Partisan) uprising in Mačva with ruthless measures and creating a terrifying example for the entire population. The first operation that the division conducted upon its arrival in the country was the so-called evacuation of Šabac: the arrest and deportation of all male residents between the ages of 14 and 70 (excluding ethnic Germans and members of allied or neutral nations) to a concentration camp (established by the division), the shooting of all citizens who participated in the fighting or offered resistance (regardless of gender and age) and of all the men in whose apartments the weapons and ammunition were found, or who tried to escape the arrest by fleeing, and also the disarmament and imprisonment (and in case they participated in the uprising, the shooting) of Serbian officials, including the police and gendarmerie. The "evacuation", which lasted four days, was followed by the mopping-up of the Sava–Drina bend (Operation "Mačva"), the Cer Mountain... Only a week after the operations began, the division commander (Hinghofer) reported to the commanding general (Böhme) the following: "During the evacuation of Šabac and the mopping-up of the Sava–Drina bend, the division had three men killed and 20 wounded. On the other side, 830 people were killed and 8400 prisoners were deported."

Text © Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: autumn 1941.
Location: Šabac, Yugoslavia.
Original caption: "A 17-year-old Communist."

File source: eBay / miro-antik2012.
Number: 122869521041.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Jedan sedamnaestogodišnji uhapšenik, navodno komunista, pozira Nemcima za fotografiju u Šapcu – pozdravljajući ih, na njihov zahtev, komunističkim pozdravom. Septembra 1941. godine, u Srbiju je iz Francuske poslata nemačka 342. pešadijska divizija, sa zadatkom da bezobzirnim merama uguši rasplamsani (četničko-partizanski) ustanak u Mačvi i stvori zastrašujući primer za celokupno stanovništvo. Prva akcija koju je divizija sprovela po dolasku u zemlju bila je tzv. evakuacija Šapca: hapšenje i odvođenje svih muških stanovnika između 14 i 70 godina starosti (isključujući folksdojčere i pripadnike savezničkih ili neutralnih naroda) u koncentracioni logor (koji je obrazovala divizija), streljanje svih građana koji su učestvovali u borbi ili su pružali otpor (bez obzira na pol i uzrast) i svih muškaraca u čijim je stanovima pronađeno oružje i municija, ili su bekstvom pokušali da izbegnu hapšenje, kao i razoružavanje i zatvaranje (a u slučaju učešća u ustanku, streljanje) srpskih činovnika, uključujući policiju i žandarmeriju. Po završetku "evakuacije", koja je trajala četiri dana, usledilo je čišćenje luka Sava–Drina (operacija "Mačva"), planine Cera... Samo nedelju dana nakon polaska u akciju, komandant divizije (Hinghofer) je komandujućem generalu (Bemeu) raportirao sledeće: "Prilikom evakuacije Šapca i čišćenja luka Sava–Drina divizija je imala tri poginula i 20 ranjenih. Na drugoj strani ubijeno je 830 ljudi i odvedeno 8400 uhapšenih."

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: jesen 1941.
Mesto: Šabac, Jugoslavija.
Originalni natpis: "Sedamnaestogodišnji komunista."

Izvor fajla: eBay / miro-antik2012.
Broj: 122869521041.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.