19 April 2016

0159 | Photo | Zollgrenzschutz SerbienSeemingly, German soldiers capture "bandits". In reality, German customs guards pose for a propaganda photograph with three unarmed, barefoot Roma, one of whom is a child, staging a capture. This is a repeated shot of the three prisoners leaving a demolished barn (repeated because the previous one turned out comical). In the previous shot, it is the child who comes out of the barn first – with a smile on his face – while the customs guards threaten him with weapons from the sides in overblown poses. In the repeated shot, the prisoner order of appearance was reversed, the boy was placed in the back (so that, because of the perspective, he would not seem so small) and all the faces got serious. 

Text © Ivan Ž.

Photographer: Wurm.
Date: 1942/1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Bundesarchiv / Yad Vashem, 7261/257.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Naizgled, nemački vojnici zarobljavanju "bandite". U stvarnosti, nemački carinici poziraju za propagandnu fotografiju sa trojicom nenaoružanih, bosonogih Roma, od kojih je jedan dete, glumeći zarobljavanje. Ovo je ponovljeni snimak izlaska trojice zarobljenika iz razrušenog ambara (ponovljen jer je prethodni ispao komično). Na prethodnom snimku, iz ambara prvo izlazi dete – sa osmehom na licu – dok mu sa strana carinici u izveštačenim pozama prete oružjem. Na ponovljenom snimku, redosled pojavljivanja zarobljenika je obrnut, dečak je postavljen sasvim nazad (tako da, zbog perspektive, ne deluje tako mali) i sva su lica uozbiljena.

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: Vurm.
Datum: 1942/1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Bundesarchiv / Yad Vashem, 7261/257.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.