10 January 2016

0124 | Photo | Infanterie-Regiment "Großdeutschland" (mot.)Execution of hostages in Pančevo. Hanged people at the old Orthodox cemetery; a total of 36 citizens were executed, in retaliation for the death of nine ethnic Germans and the assault on two German soldiers. One group of hostages was hanged by the ethnic Germans, and the other was shot by members of the Infantry Regiment "Großdeutschland". In the photo, on the left can be seen some military musicians, who came to watch and take pictures of this horrible, yet for them obviously interesting happening. Who are they – and, first of all, what was the Infantry Regiment "Großdeutschland": it was the most elite unit of the German Army, the guard – which celebrated 20 years of existence that very year (and what a way to celebrate them). These are the soldiers whom the tourists from Yugoslavia too could have watched in Berlin during the ceremonial changing of the guard in the city centre, and whose postcards they could have taken home as a souvenir; the soldiers who, as a honour guard, regularly lined up before their President Hindenburg, Chancellor Hitler and various foreign officials. And these musicians belong to their band – the most famous German military band at that time, which also celebrated the 20th anniversary that year (a book was written about them and their principal conductor after the war, and several music CDs had been released as well; however, their presence at the Pančevo cemetery on 22 April 1941 remained unnoticed). The regiment spent a month in Serbia, and its members participated in the formation of Soldiers' Radio Belgrade, soon one of the most popular radio stations, which would launch the hit song "Lili Marleen". At the official opening of the radio, four days after this crime, members of the "Großdeutschland" Regiment sang too. Expressed in Caesar's style: I came, I shot, I sang.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 22 April 1941.
Location: Pančevo, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Yad Vashem, 8303/7.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pogubljenje talaca u Pančevu. Obešeni ljudi na starom pravoslavnom groblju; pogubljeno je ukupno 36 građana, u cilju odmazde za smrt devetorice domaćih Nemaca i napad na dva nemačka vojnika. Jednu grupu talaca su obesili domaći Nemci, a drugu streljali pripadnici Pešadijskog puka "Velika Nemačka". Na slici, s leve se strane vidi nekoliko vojnih muzičara, koji su došli da posmatraju i fotografišu ovaj strašni, a za njih očigledno zanimljiv događaj. Ko su oni – i, pre svega, šta je bio Pešadijski puk "Velika Nemačka": u pitanju je najelitnija jedinica nemačke vojske, garda – koja je te iste godine slavila 20 godina postojanja (i na kakav način ih je proslavila). To su vojnici koje su i turisti iz Jugoslavije mogli posmatrati u Berlinu prilikom ceremonijalne smene straže u centru grada, i čije su razglednice mogli poneti kući kao suvenir; vojnici koji su kao počasna straža redovno postrojavani pred svojim predsednikom Hindenburgom, kancelarom Hitlerom i mnogim stranim zvaničnicima. A ovi muzičari pripadaju njihovom orkestru – najpoznatijem nemačkom vojnom orkestru tog vremena, koji je takođe iste godine proslavljao svoju dvadesetogodišnjicu (posle rata je o njima i njihovom glavnom dirigentu objavljena i knjiga, a izdato je i nekoliko muzičkih CD-ova; međutim, njihovo prisustvo na pančevačkom groblju 22. aprila 1941. ostalo je nezapaženo). Puk se u Srbiji zadržao mesec dana, a njegovi su pripadnici učestvovali i u formiranju Vojničkog radija Beograd, uskoro jedne od najslušanijih radio-stanica, koja će lansirati hit-pesmu "Lili Marlen". Na zvaničnom otvaranju radija, četiri dana nakon ovog zločina, pevali su i pripadnici puka "Velika Nemačka". U Cezarovom stilu rečeno: dođoh, streljah, otpevah.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 22. april 1941.
Mesto: Pančevo, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Yad Vashem, 8303/7.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.