14 January 2016

0125 | Photo | SS-Division "Reich" (mot.)Execution of hostages in Pančevo. A curious SS man (far left) watches the hanging people at the old Orthodox cemetery; he is a member of the SS Division "Reich" – the unit which ten days earlier (formally) captured the capital of Yugoslavia, and whose judge sentenced these people to death. But it certainly isn't the soldier what stands out in this horrendous photograph; what is especially morbid here is the presence of a little boy – who was told to turn one of the corpses so that it faced the camera. In the photo, he still holds the hanged man by his sleeve, clearly in shock. Then the next body was also turned so that it faced the photographer, and the boy was placed to pose in front of them (his facial expression can hardly be described). Sadly, in war, rarely anything ends in a mere military victory or a quick liquidation of enemies. For some, usually perverse reason, there is a need to additionally humiliate, to gloat – and to toy with. And this, unfortunately, is not a characteristic of only one nation or an army, but something deep-rooted in human nature. Some individuals entertained themselves on this occasion too – especially the ethnic Germans (i.e. neighbours of the murdered), and played, for example: throwing a hat onto corpse's head. Families of the victims (small children included) were forced to attend the execution and to watch everything.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 22 April 1941.
Location: Pančevo, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Государственный архив Российской Федерации / Yad Vashem, 7904/236.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pogubljenje talaca u Pančevu. Jedan radoznali esesovac (sasvim levo) posmatra obešene ljude na starom pravoslavnom groblju; on je pripadnik SS-divizije "Rajh", jedinice koja je deset dana ranije (formalno) zauzela glavni grad Jugoslavije, i čiji je sudija ove ljude osudio na smrt. No svakako nije vojnik ono što se izdvaja na ovoj jezivoj fotografiji; ono što je posebno morbidno ovde jeste prisustvo jednog malog dečaka – kome je rečeno da okrene jedan od leševa licem prema fotoaparatu. Na slici, on obešenog čoveka još uvek drži za rukav, vidno u šoku. Potom je i sledeće truplo okrenuto licem prema fotografu, a dečak je postavljen da pozira ispred njih (njegov izraz lica teško da se može opisati). Nažalost, u ratu se retko išta završi na pukoj vojničkoj pobedi ili brzoj likvidaciji neprijatelja. Iz nekog, najčešće perverznog razloga, postoji potreba za dodatnim ponižavanjem, likovanjem – i poigravanjem. I to, na nesreću, nije osobina samo jednog naroda ili vojske, nego nešto duboko ukorenjeno u ljudskoj prirodi. Pojedinci su se zabavljali i ovom prilikom – posebno domaći Nemci (tj. komšije ubijenih), i igrali se, na primer: nabacivanja šešira lešu na glavu. Porodice žrtava (uključujući i malu decu) bile su prinuđene da prisustvuju pogubljenju i da sve to posmatraju.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 22. april 1941.
Mesto: Pančevo, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Государственный архив Российской Федерации / Yad Vashem, 7904/236.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.