31 March 2016

0149 | Photo | SS-Division "Reich" (mot.)Operation 25. On the banks of the Danube, between Pančevo and Belgrade, stands (in overcoat) one of the best known SS generals: Paul Hausser – at this time commander of the SS Division "Reich", and later of the II SS Armoured Corps, 7th Army and Army Group G. Hausser was also one of only four generals promoted to the highest rank in the SS (after the leader of the organisation), the rank of SS-Oberst-Gruppenführer. After the war, he became one of the most active defenders of the Waffen-SS and probably most contributed to a substantial historical rehabilitation of this organisation, which was declared criminal at Nuremberg. At the famous trial (and later on as well), in which he was called a witness, Hausser denied the connection between the SS soldiers at the front and the concentration camp staff (although in reality they were indeed connected), and generally the crimes committed by soldiers of the Waffen-SS – calling them honourable fighters and comparing them with the regular army; however, when the prosecution rhetorically asked whether the (infamous) "Prinz Eugen" Division was a unit of this organisation too – Hausser fell silent. He died of natural causes, aged 92.

Text © Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: April 1941.
Location: Pančevo–Belgrade, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Alamy / Süddeutsche Zeitung Photo.
Number: C45845 / 00014377.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Na obali Dunava, između Pančeva i Beograda, stoji (u mantilu) jedan od najpoznatijih SS-generala: Paul Hauser – u ovo vreme komandant SS-divizije "Rajh", a kasnije i II oklopnog SS-korpusa, 7. armije i Vojne grupe G. Hauser je bio i jedan od samo četvorice generala unapređenih u najviši čin u SS-u (posle vođe organizacije), čin SS-oberst-grupenfirera. Posle rata je postao jedan od najglasnijih branilaca SS-oružja i verovatno najviše doprineo popriličnoj istorijskoj rehabilitaciji ove organizacije, u Nirnbergu proglašene za zločinačku. Na ovom čuvenom suđenju (a i kasnije), na koje je bio pozvan kao svedok, Hauser je poricao povezanost između SS-vojnika na frontu i osoblja koncentracionih logora (iako su u stvarnosti zaista bili povezani), i uopšte zločine počinjene od strane vojnika SS-oružja – nazivajući ih časnim borcima i poredeći ih sa regularnom vojskom; međutim, na retoričko pitanje tužilaštva da li je i (zloglasna) "Princ Eugen" divizija bila jedinica ove organizacije – Hauser je zaćutao. Umro je prirodnom smrću, u 92. godini života.

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: april 1941.
Mesto: Pančevo–Beograd, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Alamy / Süddeutsche Zeitung Photo.
Broj: C45845 / 00014377.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.