08 July 2018

0346 | Photo | Jugoslovenska vojska u otadžbiniA group of Yugoslav Chetniks (some of whom wear pieces of British uniform) posing with their weaponry. At the centre of attention, of course, are the heavy weapons: German MG 34 machine gun (centre) and British Boys anti-tank rifle Mk II (on the ground). (The bearded soldier standing behind the machine gunner is Jewish volunteer Aaron Ringel.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 1944.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Yad Vashem, 3630/3.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Grupa jugoslovenskih četnika (od kojih nekolicina nosi delove britanske uniforme) pozira sa naoružanjem. U centru pažnje je, naravno, teško oružje: nemački mitraljez MG 34 (sredina) i britanska Bojsova protivtenkovska puška Mk II (na zemlji). (Vojnik s bradom koji stoji iza mitraljesca je jevrejski dobrovoljac Aron Ringel.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 1944.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Yad Vashem, 3630/3.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.