02 July 2018

0344 | Photo | Nationalsozialistischer Reichsbund für LeibesübungenGermany vs Yugoslavia football match in Vienna. Serbs and Croats defending against German-Austrian attackers! Yugoslav goalkeeper Franjo Glaser (on the left, born in Osijek) and right-back Đorđe Stojiljković (centre, born in Kragujevac) clear the ball out of their penalty box during the attack of the German centre-forward, Austrian Hans Pesser (on the right, born in Vienna). The third (friendly) match between the national teams of the German Reich (eight Austrians and three Germans) and the Kingdom of Yugoslavia (six Serbs and five Croats), played on 14 April 1940 at the Prater Stadium before 50000 spectators, ended with the result of 2–1, in favor of the Yugoslavs. (Germany and Yugoslavia played four matches before the war, all friendly; the first two ended with a German victory and the other two with a Yugoslav victory.) A year later, in Yugoslavia, at the front, the Croats would be joining the German-Austrian attackers in the fight against the Serbs; excerpts from the reports of the German 2nd Army, 14 April 1941: "At 10:43, it was noted that there was fighting between Serbs and Croats in Mostar, and that the German Air Force attacked the Serbs near Mostar on one or two occasions. At 16:00, it was confirmed that 20000 Serbs were fighting with the Croats in Mostar, and that the Croatian positions were marked with white cloths." "The Croatian uprising is spreading in Dalmatia. Croatian and Serbian units are fighting each other. The 2nd Army can expect only sporadic resistance from units commanded by energetic Serbian commanders." (The Kingdom of Yugoslavia capitulated three days later.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 14 April 1940.
Location: Vienna, Germany.
Original caption: unknown.

File source: Österreichische Nationalbibliothek, S 627/309.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Fudbalska utakmica Nemačka–Jugoslavija u Beču. Srbi i Hrvati u odbrani protiv nemačko-austrijskih napadača! Jugoslovenski golman Franjo Glazer (levo, rodom iz Osijeka) i desni bek Đorđe Stojiljković (sredina, rodom iz Kragujevca) udruženim snagama izbacuju loptu iz kaznenog prostora tokom napada nemačkog centarfora, Austrijanca Hansa Pesera (desno, rodom iz Beča). Ova, treća po redu (prijateljska) utakmica između reprezentacija Nemačkog Rajha (osam Austrijanaca i tri Nemca) i Kraljevine Jugoslavije (šest Srba i pet Hrvata), odigrana 14. aprila 1940. godine na Prater-stadionu pred 50000 gledalaca, završena je rezultatom 2–1, u korist Jugoslovena. (Nemačka i Jugoslavija su pre rata odigrale četiri utakmice, sve prijateljske; prve dve su završene pobedom Nemaca, a druge dve pobedom Jugoslovena.) Godinu dana kasnije, u Jugoslaviji, na frontu, nemačko-austrijskim napadačima u borbi protiv Srba pridružiće se i Hrvati; izvodi iz izveštaja nemačke 2. armije od 14. aprila 1941: "U 10.43 časova konstatovano je da se u Mostaru vode borbe između Srba i Hrvata, i da je nemačko vazduhoplovstvo u dva-tri maha napadalo Srbe kod Mostara. U 16.00 potvrđeno je da se 20000 Srba kod Mostara bori sa Hrvatima, s tim što su hrvatski položaji obeleženi belim platnima." "U Dalmaciji se proširio ustanak Hrvata. Tamo se hrvatske i srpske jedinice nalaze u međusobnoj borbi. Druga armija može računati samo sa mestimičnim otporom jedinica pod komandom energičnih srpskih komandanata." (Kraljevina Jugoslavija je kapitulirala tri dana kasnije.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 14. april 1940.
Mesto: Beč, Nemačka.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Österreichische Nationalbibliothek, S 627/309.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.