13 July 2018

0347 | Photo | 13. SS-Freiwilligen b. h. Gebirgs-Division (Kroatien)Grand Mufti of Jerusalem visits the 13th SS Division. With the help of his interpreter, Dr Salih Hadžialić, the Grand Mufti chats with young artillerymen in Neuhammer. The boy on whose shoulder he placed his hand is called Jašar, nicknamed "the kid". It is the youngest of the five brothers whose pictures would tour the occupied Europe half a year later as a volunteer sensation, entitled "Five brothers and one howitzer". (Note: Dr Salih Hadžialić studied at the Al-Azhar University in Cairo together with Husein Đozo, deputy division imam, who also escorted the mufti on this occasion.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: Werner Mielke, SS Regiment "Kurt Eggers".
Date: November 1943.
Location: Neuhammer am Queis (district of Sprottau), Germany.
Original caption: "The Grand Mufti of Jerusalem with Bosnian volunteers of the Waffen-SS. The Grand Mufti in a cordial conversation with a volunteer of the division."

File source: National Archives, 242-JRP-62-47-10.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Veliki muftija jerusalimski u poseti 13. SS-diviziji. Uz pomoć svog prevodioca, dr Saliha Hadžialića, veliki muftija ćaska sa mladim artiljercima u Nojhameru. Momak na čije je rame stavio ruku zove se Jašar, zvani "mali". U pitanju je najmlađi od petorice braće čije će slike pola godine kasnije obići okupiranu Evropu kao dobrovoljačka senzacija, pod naslovom "Petorica braće i jedna haubica". (Napomena: dr Salih Hadžialić je studirao na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu zajedno sa Huseinom Đozom, zamenikom imama divizije, koji se ovom prilikom takođe nalazio u muftijinoj sviti.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Verner Milke, SS-puk "Kurt Egers".
Datum: novembar 1943.
Mesto: Nojhamer na Kvisi (okrug Šprotau), Nemačka.
Originalni natpis: "Veliki muftija jerusalimski kod bosanskih dobrovoljaca SS-trupa. Veliki muftija u srdačnom razgovoru sa jednim dobrovoljcem divizije."

Izvor fajla: National Archives, 242-JRP-62-47-10.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.