13 July 2018

0347 | Photo | 13. SS-Freiwilligen b. h. Gebirgs-Division (Kroatien)Formation of the 13th SS Mountain Division. The Grand Mufti of Jerusalem visits the division in Neuhammer. With the help of his interpreter (Dr Salih Hadžialić), the Grand Mufti chats with young artillerymen. The boy on whose shoulder he placed his hand is called Jašar, nicknamed "the kid". It is the youngest of five brothers whose pictures would tour the occupied Europe half a year later as a volunteer sensation, entitled "Five brothers and one howitzer". The Grand Mufti's conversation with the two youngsters was also filmed for a newsreel. (Note: Salih Hadžialić studied at the Al-Azhar University in Cairo together with Husein Đozo, deputy division imam, who also accompanied the Mufti on this occasion.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: Werner Mielke.
Date: November 1943.
Location: Neuhammer am Queis (Sprottau), Germany.
Original caption: "The Grand Mufti of Jerusalem with Bosnian volunteers of the Waffen-SS. The Grand Mufti in a cordial conversation with a volunteer of the division."

File source: National Archives, 242-JRP-62-47-10.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Formiranje 13. brdske SS-divizije. Veliki muftija jerusalimski u poseti diviziji u Nojhameru. Uz pomoć prevodioca (dr Saliha Hadžialića), veliki muftija ćaska sa mladim artiljercima. Momak na čije je rame stavio ruku zove se Jašar, zvani "mali". U pitanju je najmlađi od petorice braće čije će slike pola godine kasnije obići okupiranu Evropu kao dobrovoljačka senzacija, pod naslovom "Petorica braće i jedna haubica". Razgovor velikog muftije sa dvojicom omladinaca snimljen je i za filmski žurnal. (Napomena: Salih Hadžialić je studirao na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu zajedno sa Huseinom Đozom, zamenikom imama divizije, koji se ovom prilikom takođe nalazio u muftijinoj sviti.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Verner Milke.
Datum: novembar 1943.
Mesto: Nojhamer na Kvisi (Šprotau), Nemačka.
Originalni natpis: "Veliki muftija jerusalimski kod bosanskih dobrovoljaca SS-trupa. Veliki muftija u srdačnom razgovoru sa jednim dobrovoljcem divizije."

Izvor fajla: National Archives, 242-JRP-62-47-10.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.