15 February 2016

0136 | Photo | SS-Kriegsberichter-AbteilungJosef Schifko, a German from Lower Styria (from Maribor), during the filming of a report on the "Prinz Eugen" Division (which would be published in the German Weekly Review No 669, at the end of June 1943). He was also one of the war correspondents who witnessed the first action of this unit – and the horrific massacre of civilians in the village of Kriva Reka (which they reported to their superiors afterwards). In his report on that action, Schifko wrote the following: "I had refrained from further filming here, where members of the SS Volunteer Division "Prinz Eugen" (exclusively Germans from Banat) killed on their way everything that moved. Women and children, even infants were beaten to death with rifle butts, or shot. All men shot. In Kriva Reka, all of the straw, hay and barley stocks were burnt. Likewise, all the houses with complete stocks (wool, fruit, cheese, cereal, etc!!). I had also refrained from filming isolated women who were shot with machine guns from a distance of a few hundred metres, while they were busy working in the garden, or tending the herds of sheep, which were also fired at with machine guns – since I assumed that such a material would be undesirable. Especially because it was committed against the order, and by members of the Waffen-SS (in camouflage jackets)." Regardless of Schifko's report, the German propaganda machine presented this division's soldiers in the film report as – liberators of the people of Yugoslavia.

Text © Ivan Ž. / Josef Schifko.

Photographer: Homann.
Date: November 1942.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: National Archives, 242-JRP-34-31-10A.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Jozef Šifko, Nemac iz Donje Štajerske (iz Maribora), za vreme snimanja reportaže o "Princ Eugen" diviziji (koja će biti objavljena u Nemačkom nedeljnom pregledu br. 669, krajem juna 1943. godine). On je bio i jedan od ratnih dopisnika koji su prisustvovali prvoj akciji ove jedinice – i stravičnom masakru civila u selu Kriva Reka (koji su potom i prijavili nadređenima). U svom izveštaju o toj akciji, Šifko je napisao sledeće: "Suzdržao sam se od daljeg snimanja ovde, gde su pripadnici Dobrovoljačke SS-divizije "Princ Eugen" (isključivo Nemci iz Banata) na svom putu sve što mrda pobili. Žene i decu, čak su i odojčad kundacima tukli do smrti, ili upucali. Svi muškarci pobijeni. U Krivoj Reci sve su zalihe slame, sena i ječma spaljene. Isto tako i sve kuće sa celokupnim zalihama (vuna, voće, sir, žitarice itd!!). Takođe sam se suzdržao od snimanja izolovanih žena koje su sa udaljenosti od nekoliko stotina metara pobijene mitraljezima dok su bile zaokupljene radom u bašti, ili čuvanjem stada ovaca, koja su takođe gađana mitraljeskim rafalima – jer sam pretpostavio da bi takav materijal bio nepoželjan. Pogotovo zato što je to počinjeno protiv naređenja, i od strane pripadnika SS-trupa (u maskirnim jaknama)." Uprkos Šifkovom izveštaju, nemačka propagandna mašina je vojnike ove divizije u filmskoj reportaži prikazala kao – oslobodioce naroda Jugoslavije.

Tekst © Ivan Ž. / Jozef Šifko.

Fotograf: Homan.
Datum: novembar 1942.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: National Archives, 242-JRP-34-31-10A.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.