14 March 2017

0207 | Photo | SS-Freiwilligen-Division "Prinz Eugen"Operation "Black". Like a wildfire, the boys in camouflage jackets advance rapidly through the Montenegrin villages, pursuing the Partisans and leaving a wasteland behind. The German commander's order on the treatment of population during the operation was clear: "The troops must act recklessly and with brutal severity against the hostile population and eliminate any chance of enemy survival by destroying the abandoned places [...]. The peaceful sections of the population are to be spared and extensively harnessed for the service of destruction of the enemy forces." However, populated places were also destroyed, and innocent and helpless civilians were killed. Pictured are members of the 2nd Regiment, SS Division "Prinz Eugen", on their way from Nikšić to Šavnik; in this area, within just a few days, these men torched 17 villages: Zagrad, Liverovići, Lukovo, Granice, Orah, Praga, Gradačka Poljana, Mokro, Gradac, Šavnik, Dobra Sela, Previš, Godijelji, Mljetičak, Petnjica, Pridvorica and Malinsko. According to data collected by the Yugoslav State Commission, "they torched, killed and looted anything they encountered; [...] they committed the crimes with outrageous cruelty; the victims were killed with firearms, butchered with knives, tortured and trapped in or thrown into burning houses [...]; even the smallest children were killed, together with their mothers, pregnant women and helpless old people." The SS men, on the other hand, did not mention similar details in their reports, and the commander of the battalion that captured Šavnik was awarded the highest German military decoration, the Knight's Cross.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: May 1943.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: "Wenn alle Brüder schweigen" (p. 352).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Crno". Poput vatrene stihije, momci u maskirnim jaknama nezadrživo nastupaju kroz crnogorska sela, goneći partizane i ostavljajući za sobom pustoš. Naredba nemačkog komandanta za postupak prema stanovništvu tokom ove operacije bila je jasna: "Trupe moraju postupati bezobzirno i sa brutalnom čvrstinom prema neprijateljski raspoloženom stanovništvu i oduzeti neprijatelju svaku mogućnost života razaranjem napuštenih mesta [...]. Miroljubive delove stanovništva poštedeti i u što većoj meri upregnuti u službu uništenja neprijateljskih snaga." Međutim, razarana su i naseljena mesta, i ubijani nevini i nemoćni civili. Na slici su prikazani pripadnici 2. puka SS-divizije "Princ Ojgen" na svom putu od Nikšića prema Šavniku; u ovom kraju, u roku od samo par dana, ovi su ljudi zapalili 17 sela: Zagrad, Liveroviće, Lukovo, Granice, Orah, Pragu, Gradačku Poljanu, Mokro, Gradac, Šavnik, Dobra Sela, Previš, Godijelje, Mljetičak, Petnjicu, Pridvoricu i Malinsko. Prema podacima koje je prikupila Državna komisija Jugoslavije, "palili su, ubijali i pljačkali sve na šta su naišli; [...] izvršavali su zločine sa nečuvenom svirepošću; žrtve su ubijane vatrenim oružjem, kasapljene noževima, mučene i zatvarane ili bacane u zapaljene kuće [...]; ubijena su i najsitnija deca zajedno sa svojim majkama, trudne žene i nemoćni starci." Esesovci, s druge strane, slične detalje u svojim izveštajima nisu pominjali, a komandant bataljona koji je zauzeo Šavnik nagrađen je najvišim nemačkim vojnim odlikovanjem, Viteškim krstom.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: maj 1943.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: "Wenn alle Brüder schweigen" (str. 352).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.