20 March 2017

0208 | Photo | Sicherungs-Regiment 639On the early morning of 25 February 1945, on the Busovača–Lašva railway, near the village of Strane, the reinforced IV Battalion of the Partisan VI Krajina Brigade (of the IV Krajina Division) waited in an ambush for a German armoured train. The Partisans did not even know that the train actually transported the Headquarters of Battle Group Eberlein (639th Security Regiment), against which they bitterly fought in the past months. The IV battalion assaulted the train first, while the sappers from the pioneer platoon placed the explosive beneath the rails in the distance. The Germans returned fire fiercely, silenced the Partisan weapons and continued their journey. And then a strong detonation resounded. The train was stopped and showered with fire from all Partisan weapons immediately thereafter. The Germans started jumping out of the wagons in panic, fleeing and dying in vain. The few survivors eventually surrendered, waving a white cloth from the train. Much to the surprise and delight of the Partisans, also standing among the lined up prisoners was the battle group's commander himself, Colonel August von Eberlein. The commander of the Partisan brigade, then also present, later recalled: "We looked at him in amazement. We finally achieved what we desired for so long, to capture the German commander." Unlike the Germans (who were mostly killed), the Partisans lost only one man in this action.

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 25 February 1945.
Location: unknown (district of Travnik), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej Jugoslavije / Znaci, III-16000.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.U rano jutro 25. februara 1945. godine, na pruzi Busovača–Lašva, u blizini sela Strana, ojačani IV bataljon partizanske VI krajiške brigade (IV krajiške divizije) čekao je u zasedi jedan nemački oklopni voz. Partizani nisu ni znali da se u vozu zapravo nalazi štab Borbene grupe Eberlajn (639. puk za obezbeđenje), protiv koje su vodili ogorčene borbe proteklih meseci. Na voz je prvo izvršio juriš IV bataljon, dok su mineri iz inžinjerijskog voda u daljini ispod šina postavljali eksploziv. Nemci su uzvratili žestokom paljbom, ućutkali partizansko oružje i nastavili put. A onda se začula strahovita detonacija. Voz je zaustavljen i odmah potom zasut vatrom iz celokupnog partizanskog naoružanja. Nemci su u panici iskakali iz vagona, bežali i uludo ginuli. Oni malobrojni koji su preživeli na kraju su se predali, mašući belim platnom iz voza. Na veliko iznenađenje i oduševljenje partizana, među postrojenim zarobljenicima stajao je i lično komandant borbene grupe, pukovnik August fon Eberlajn. Komandant partizanske brigade, tada takođe prisutan, kasnije se prisećao: "Gledali smo u njega kao u čudo. Ipak smo postigli ono što smo dugo u sebi željeli, da zarobimo njemačkog komandanta." Za razliku od Nemaca (koji su većinom izginuli), partizani su u ovoj akciji izgubili samo jednog čoveka.

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 25. februar 1945.
Mesto: nepoznato (srez Travnički), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej Jugoslavije / Znaci, III-16000.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.