04 January 2018

0304 | Photo | Narodnooslobodilačka vojska JugoslavijeIn British uniforms and with Soviet caps, Yugoslav Partisans pose for a photograph with members of the Greek American Operational Group, OSS, on the island of Vis, symbolically pointing their weapons at a captured German flag.

Text © Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 1944.
Location: Vis, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: SABA RH / Hrvatski povijesni muzej.
Number: 250 / F-10355.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.U britanskim uniformama i sa sovjetskim kapama, jugoslovenski partizani poziraju za fotografiju sa pripadnicima grko-američke operativne grupe OSS-a na ostrvu Visu, simbolično upirući oružje u zaplenjenu nemačku zastavu.

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 1944.
Mesto: Vis, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: SABA RH / Hrvatski povijesni muzej.
Broj: 250 / F-10355.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.