17 November 2015

0106 | Photo | Einsatzgruppe JugoslawienMembers of Special Detachment Hintze (Secret Police) and the German Army examine the uniform of King Peter II of Yugoslavia, which they found in the Ostrog monastery during the arrest of Serbian Patriarch Gavrilo. According to the Patriarch, the "Germans were so pleased and happy, as if they had solved the biggest problem of the world; their noisy voices echoed strangely in the silence of the monastery". The photograph was soon published in the "Berlin Illustrated Newspaper", with propaganda text about the King as a traitor of his people, and, at the end of the year, also in the book "Tanks in the Balkans" – as a concluding illustration of the collapse of the Kingdom of Yugoslavia. After the war, the photo was forgotten in the new Yugoslavia, and only the one from Drvar, with seized Tito's uniform, was being published.

Text © Ivan Ž.

Photographer: Albert Otto.
Date: 25 April 1941.
Location: Ostrog (Danilovgrad), Yugoslavia.
Original caption: "Serbian state treasure in a rocky eyrie. Among other finds, there is also a uniform of King Peter, who left behind in his hasty flight large amounts of luggage and a state treasure of 375 million dinars."

File source: Nationaal Archief, SFA022804408.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pripadnici Specijalnog odreda Hince (tajna policija) i nemačke vojske pregledaju uniformu Kralja Petra II Karađorđevića, koju su pronašli u manastiru Ostrogu prilikom hapšenja Patrijarha srpskog Gavrila. Prema patrijarhovim rečima, "Nemci su bili tako zadovoljni i srećni, kao da su rešili najveći problem sveta; njihov drekavi glas čudno je odjekivao u manastirskoj tišini". Fotografija je ubrzo objavljena u "Berlinskim ilustrovanim novinama", uz propagandni tekst o kralju kao izdajniku svoga naroda, a krajem godine i u knjizi "Tenkovi na Balkanu" – kao zaključna ilustracija sloma Kraljevine Jugoslavije. Posle rata, u novoj Jugoslaviji je slika zaboravljena, i objavljivana je samo ona iz Drvara, sa zaplenjenom Titovom uniformom.

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: Albert Oto.
Datum: 25. april 1941.
Mesto: Ostrog (Danilovgrad), Jugoslavija.
Originalni natpis: "Srpsko državno blago u kamenom gnezdu. Između ostalog pronađena je i uniforma kralja Petra, koji je u žurnom begu za sobom ostavio velike količine prtljaga i državno blago u iznosu od 375 miliona dinara."

Izvor fajla: Nationaal Archief, SFA022804408.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.