28 September 2015

0064 | Photo | 718. Infanterie-DivisionMassacre of hostages in BrodMembers of the 718th Infantry Division posing with an Ustasha (with a rifle) and a Home Guard (on the far left) behind the piled-up corpses of Serbs from the Derventa district, arrested (by Croats) for their alleged ties with the resistance (Chetniks). The hostages were killed during transportation, at the crossing from Bosanski to Slavonski Brod, allegedly for starting to complain and flee. At least 48 people were murdered (possibly considerably more, figures from different reports mismatch), some on the bridge, some in the river. According to a Partisan report, besides the Croats, the German guards at the bridge also participated in the shooting. On the back (of one of the copies) of the photograph, one of the Germans cold-bloodedly wrote: "Chetniks, their deserved fate."

Text © Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 26 August 1941.
Location: Slavonski Brod, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Muzej istorije Jugoslavije / Znaci, 13856.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Masakr talaca u Brodu. Pripadnici 718. pešadijske divizije poziraju sa jednim ustašom (sa puškom) i domobranom (sasvim levo) iza nabacanih leševa Srba iz Derventskog kotara, uhapšenih (od strane Hrvata) zbog navodne povezanosti sa ustanicima (četnicima). Taoci su pobijeni za vreme transporta, na prelazu iz Bosanskog u Slavonski Brod, navodno jer su počeli da se bune i beže. Ubijeno je najmanje 48 ljudi (moguće i znatno više, brojke iz različitih izveštaja se ne slažu), delom na mostu, delom u reci. Prema partizanskom izveštaju, u pucnjavi su, osim Hrvata, učestvovali i nemački stražari na mostu. Na poleđini (jedne od kopija) ove fotografije, jedan od Nemaca je hladnokrvno napisao: "Četnici, njihova zaslužena sudbina."

Tekst © Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 26. avgust 1941.
Mesto: Slavonski Brod, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Muzej istorije Jugoslavije / Znaci, 13856.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.