18 October 2015

0074 | Photo | 11. Panzer-DivisionOperation 25. Soldiers of the "Ghost Division" (11th Armoured Division) on their way to Belgrade, with a captured Yugoslav officer in the sidecar of the motorcycle (the motorcycle belongs to an air force unit attached to the 11th Armoured Division during the invasion). What is unusual about this photo are the horrified looks the soldiers are giving the prisoner, their posture and distance. The reason: the captured officer is Jewish. These young German minds had been brainwashed by the Party since childhood, and the propaganda against the Jews culminated just a few months before this photograph was taken, when the film "The Eternal Jew" was aired – in which, through cunning brainwashing editing, the Jews were being equalised with the rats. The prisoner from the photo was captured in a newsreel as well, which also shows the disgusted faces of the soldiers, who keep their distance, as if some kind of a contagious creature was standing before them, and not a human being. The narrator's comment was brief: "A captured Jewish officer!"

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: April 1941.
Location: unknown, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Ullstein Bild, 01103845 / Getty Images, 543830345.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija 25. Vojnici "Sablasne divizije" (11. oklopna divizija) na putu prema Beogradu, sa zarobljenim jugoslovenskim oficirom u prikolici motocikla (motocikl pripada vazduhoplovnoj jedinici priključenoj 11. oklopnoj diviziji tokom invazije). Ono što je na ovoj slici neuobičajeno jesu zgroženi pogledi vojnika prema zarobljeniku, njihov stav i odstojanje. Razlog: zarobljeni oficir je Jevrejin. Ovi mladi nemački mozgovi odmalena su ispirani od strane partije, a propaganda protiv Jevreja je kulminirala samo nekoliko meseci pre nego što je ova fotografija snimljena, kada je emitovan film "Večni Jevrejin" – u kojem su, lukavom mozgoispiračkom montažom, Jevreji izjednačavani sa pacovima. Zarobljenik sa slike je zabeležen i u filmskom žurnalu, u kojem su takođe primetna zgađena lica vojnika, koji se drže podalje, kao da je nekakvo zarazno stvorenje pred njima, a ne ljudsko biće. Komentar naratora bio je kratak: "Zarobljeni jevrejski oficir!"

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: april 1941.
Mesto: nepoznato, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Ullstein Bild, 01103845 / Getty Images, 543830345.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.