05 September 2017

0254 | Photo | 369. (kroatische) Infanterie-DivisionOperation "Black". Soldiers of the German-Croatian "Devil's Division" (369th Infantry Division) carry their wounded comrade during the fighting against the Partisans in the Ćehotina valley (in the vicinity of Pljevlja).

Text: Ivan Ž.

Photographer: unknown.
Date: 20 May 1943.
Location: unknown (district of Pljevlja), Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: Đorđe Nestorov, "Sutjeska" (p. 38).

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Operacija "Crno". Vojnici nemačko-hrvatske "Vražje divizije" (369. pešadijska divizija) nose ranjenog druga za vreme borbi protiv partizana u dolini Ćehotine (u okolini Pljevalja).

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: nepoznat.
Datum: 20. maj 1943.
Mesto: nepoznato (srez Pljevaljski), Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: Đorđe Nestorov, "Sutjeska" (str. 38).

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.