27 August 2015

0006 | Photo | Beauftragter des Reichsführers-SS in KroatienMembers of the German-Croatian Police putting up a propaganda poster which reads: "Croats! Enlist in the SS volunteer units and the German Police in Croatia!" (As far as is known, there were two more versions of the poster, which contained a call for enlistment in the SS volunteer units only, addressed to the Croats of Bosnia and Herzegovina.)

Text: Ivan Ž.

Photographer: Kramer, SS War Correspondent Battalion.
Date: October 1943.
Location: Sisak, Yugoslavia.
Original caption: unknown.

File source: National Archives, 242-JRP-46-10-14.

NOT ALLOWED: removing source credits from the files – using text without crediting the original author – using files and information for political propaganda and commercial purposes.Pripadnici nemačko-hrvatske policije lepe propagandni plakat na kojem piše: "Hrvati! Javljajte se u dobrovoljačke SS-postrojbe i Njemačko redarstvo u Hrvatskoj!" (Koliko je poznato, postojale su još dve varijante ovog plakata, na kojima je stajao poziv za prijavljivanje samo u dobrovoljačke SS-jedinice, upućen Hrvatima Bosne i Hercegovine.)

Tekst: Ivan Ž.

Fotograf: Kramer, Ratnodopisnički bataljon SS-a.
Datum: oktobar 1943.
Mesto: Sisak, Jugoslavija.
Originalni natpis: nepoznat.

Izvor fajla: National Archives, 242-JRP-46-10-14.

NIJE DOZVOLJENO: uklanjanje naziva izvora sa fajlova – korišćenje teksta bez navođenja izvornog autora – korišćenje fajlova i informacija u političko-propagandne i komercijalne svrhe.